Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100429 (14.12.2009 г.), 100101274 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, бул. Александър Стамболийски
Телефон:028286092, 029818073
Мобилен:0889852876
Специалност:Икономика
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(Бруно Лойшнер - Берлин)