Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101272 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ямбол 8600, ул. Преслав
Мобилен:0878445758, 0893475481
Специалност:Икономика и организация на строителството
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИСИ - Вилнюс)