Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100428 (14.12.2009 г.), 600100044 (14.12.2009 г.), 100101271 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1408, ж.к. Стрелбище, ул. Нишава
Телефон:028110108, 028592157
Мобилен:0888636227, 0884133290
Факс:028110157
Специалност:Икономика на промишлеността
Стаж:НИ-1994 ТП-1995 ФА-1996
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)