Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100471 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ул. Димитър Петков № 1119
Мобилен:0888956191, 0899969634
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)