Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101269 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Св. Св. Кирил и Методий
Телефон:092655648
Мобилен:0889884241
Факс:092655648
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)