Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100470 (14.12.2009 г.), 500100427 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Свищов 5250, Димитър Хадживасилев
Телефон:063142206, 063164372
Мобилен:0888538717, 0878152053
Специалност:Автоматизация на производството
Стаж:МС-1998 ТП-2002
Образование:висше(ВХТИ - София)