Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100468 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Димитровград 6400, Иван Богоров
Телефон:038663785
Мобилен:0888428801
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:МС-2005
Образование:висше(ТУ - София)