Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100426 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Телефон:029797300, 029607401
Мобилен:0888336420
Факс:029800458
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)