Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101263 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Свищов 5250, ул. Григор Стоянов
Телефон:063141094
Мобилен:0886754195
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)