Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101262 (14.12.2009 г.), 300100718 (16.05.2011 г.), 500100425 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Телефон:032993917
Мобилен:0898658255
Факс:032993917
Специалност:Икономика на вътрешната търговия
Стаж:НИ-1996 ТП-1999 МС-2011
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)