Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101259 (14.12.2009 г.), 500100423 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1124, ж.к. Яворов
Телефон:029437616
Мобилен:0878640688
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)