Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100465 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1614, кв. Горна баня, ул. Перуника 20А
Мобилен:0884338701
Специалност:Многоканални комутационни системи и пренасяне на данни
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)