Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101258 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Гео Милев
Телефон:034461255
Мобилен:0887616945
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1998
Образование:ср. специално(ТСА - Брацигово)