Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100463 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река, ул. Майчина слава
Мобилен:0884092526
Специалност:Подвижен ж.п. състав
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)