Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101256 (14.12.2009 г.) , 300100461 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 1
Телефон:029574981, 028117027
Мобилен:0899802211
Специалност:Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ТУ - София)