Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101255 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул. Дамян Груев
Телефон:029533146
Мобилен:0899801789
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)