Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101254 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ул. Трифон Кунев
Телефон:064928545, 064822797
Мобилен:0889643738, 0887541582
Факс:064822797
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)