Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100460 (14.12.2009 г.) , 100101252 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ботевград 2140, ул. Славейков
Телефон:072362027, 072366093
Мобилен:0887345716, 0888151563
Факс:072366093
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:НИ-1997 МС-1996
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)