Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100421 (14.12.2009 г.), 100101250 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Зона Б-18
Телефон:029294912
Мобилен:0888353104
Факс:029294912
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)