Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100419 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1660, ж.к. Бъкстон
Телефон:028555865, 029884638
Мобилен:0885623198
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1996
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)