Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101248 (14.12.2009 г.), 300100456 (14.12.2009 г.), 500100417 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к Младост 1
Телефон:028848997, 028951254
Мобилен:0886407713, 0899467728
Факс:028951313
Специалност:Подемно транспортни строителни машини и системи
Стаж:НИ-2001 МС-2001 ТП-2008
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)