Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100455 (14.12.2009 г.), 100101246 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1202, ул. Поп Богомил
Телефон:029834290
Мобилен:0887648010
Специалност:Топло и ядрена енергетика
Стаж:НИ-1998 МС-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)