Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101244 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7013, бул. Липник
Телефон:082854342
Мобилен:0887995867
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВНВАУ Г. Димитров - Шумен)