Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101243 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Асеновград 4230, ул. Тунджа
Телефон:033167479, 033167480
Мобилен:0898455311
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИАС - София)