Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100412 (14.12.2009 г.), 100101242 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ул. Веренишка
Мобилен:0887215792
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-1995 ТП-1994
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)