Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101241 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Чирпан 6200, Искър
Телефон:041697035, 041699641
Мобилен:0887476709
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(УАСГ - София)