Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101239 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Кръстьо Асенов
Телефон:073831855, 073519854
Мобилен:0885840040
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(УАСГ - София)