Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101236 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Балчик 9600, ул. Христо Ботев
Телефон:057975904, 057979097
Мобилен:0887519842
Факс:057975904
Специалност:Икономика и организация на строителството
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(Воронежки инженерно-строителен институт)