Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100451 (14.12.2009 г.), 500100410 (14.12.2009 г.), 100101235 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 2
Телефон:029873365, 029564948
Мобилен:0887700305
Специалност:Автоматика и телемеханика
Стаж:НИ-2007 МС-1994 ТП-1994
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)