Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101234 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Овча купел 1, ул. Буземска
Телефон:028560086
Мобилен:0887403539
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(УАСГ - София)