Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100450 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Овча купел 1, ул. Буземска
Телефон:028560086
Мобилен:0884890355
Специалност:Технология на цвекл. захар и захарните изделия
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВИХВП - Пловдив)