Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100101231 (14.12.2009 г.) , 600100039 (14.12.2009 г.) , 500100408 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1303, бул. Стефан Стамболов
Телефон:029898686
Мобилен:0889314791
Специалност:Управление и икономика на АПП
Стаж:НИ-1997 ТП-1995 ФА-1996
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)