Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101228 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Карлово 4300, ул. Граф Игнатиев
Телефон:033592585
Мобилен:0888612524
Факс:033592585
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВНВУ - Шумен)