Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101224 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Трети март
Телефон:073880797, 073887072
Мобилен:0888307108
Факс:073880797
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)