Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100404 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Хан Аспарух
Телефон:032663447
Мобилен:0888435875
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)