Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100446 (14.12.2009 г.), 100102282 (27.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Мали Богдан
Мобилен:0887400191
Специалност:Автоматизация на дискретното производство
Стаж:МС-1993,НИ-2016
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)