Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101214 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда
Телефон:029269267
Мобилен:0894570184
Факс:029269632
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)