Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101213 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, кв. Възрожденци
Телефон:036187491
Мобилен:0887928790
Факс:036187491
Специалност:Геофизични методи на проучване
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВМГИ - София)