Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101212 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Княз Борис I
Телефон:028510661
Мобилен:0888744297, 0884701588
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИСИ - София)