Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Други активи((произведения на изкуството, антиквариат, благородни метали, скъпоценни камъни и т.н.) в сферата на произведенията на архитектурата и недвижимите паметници на културата )
Сертификати номера: 100101210 (14.12.2009 г.), 700100018 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1373, ж.к. Западен парк
Телефон:029884506
Мобилен:0878946836
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1993 ДРУГИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)