Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101206 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. Оборище
Телефон:038661808, 038628333
Мобилен:0887247029
Факс:038665154
Специалност:Мостове и тунели
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(МИИТ - Москва)