Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101205 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1124, ж.к. Яворов, ул. Цар Иван Асен II
Мобилен:0885805598
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(УАСГ - София)