Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100398 (14.12.2009 г.), 300100442 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1124, ж.к. Яворов, ул. Цар Иван Асен II
Мобилен:0887905721
Специалност:Хидравлика и пневматика
Стаж:МС-1999 ТП-2001
Образование:висше(ВМЕИ - София)