Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100441 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2307, ул. Люлин
Телефон:076600054
Мобилен:0898518943
Специалност:Автомобили - експлоатация, поддържане и ремонт
Стаж:МС-1995
Образование:ср. специално(ТМ Юрий Гагарин - Перник)