Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100072 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин 5
Телефон:029259390
Мобилен:0888278562, 0878889967
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:ПИИС-1998
Образование:висше(ВМЕИ - София)