Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101191 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Персенк
Телефон:028685445
Мобилен:0894570180
Специалност:Организация, проектиране и обработка на икономическата информация
Стаж:НИ-2006
Образование:висше (СА Д. А. Ценов - Свищов)