Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100391 (14.12.2009 г.), 100101189 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, ж.к. Банишора, бул. Генерал Столетов
Мобилен:0888133552
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:НИ-2005 ТП-2004
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)