Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100435 (14.12.2009 г.), 500100390 (14.12.2009 г.), 810100361 (16.08.2011 г.), 100101188 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1111, ж.к. Гео Милев, ет. 5
Мобилен:0898925959
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2006 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2011
Образование:висше(УАСГ - София)