Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101186 (14.12.2009 г.), 300100743 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, бул. Константин Величков 165
Телефон:029281302
Мобилен:0898479891
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2006 МС-2011
Образование:висше(ВИАС - София)