Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101185 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, кв. Павлово, ул. Иван Сусанин
Телефон:029557440, 029557385
Мобилен:0888319930
Факс:029557440
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)